ปั้มน้ำระบบปรับอากาศ

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้งานร่วมกับระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ

เครื่องสูบน้ำ-ปั้มน้ำหอยโข่ง ELECTRA SP

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่ง ขายดี เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง ELECTRA รุ่น SP (ELECTRA Horizontal Centrifugal Pumps) โดย MOVE ENGINEERING

เหมาะกับการใช้งานในอาคาร RHVAC, ระบบปรับอากาศ, ปั้มน้ำดับเพลิง, Booster ความดัน, การเกษตรกรรม, ชลประทานเทศบาล, อุตสาหกรรมสถานีไฟฟ้า

Pages