ปั้มน้ำระบบปรับอากาศ

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้งานร่วมกับระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ Inline แนวตั้ง KAWAMOTO รุ่น QBS, QSBI, QSBN

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่งเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ Inline แนวตั้ง KAWAMOTO รุ่น QBS, QSBI, QSBN Multistage Water Pump ในประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำคาวาโมโต้ KAWAMOTO รุ่น QBS, QSBI, QSBN เป็นเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำแบบแนวตั้ง Inline Multistage Water Pumps ขนาด 2 Pols / 50Hz, Suction Size DIN25 - 150

Pages