พัดลมระบายอากาศ พัดลมอุตสาหกรรม Brand ที่จัดจำหน่าย

MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED

Serve your Business
พัดลมโบล์วเวอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมการผลิตและพัดลมเป่าลมหลายชนิดที่ใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรม,ภาคเกษตรกรรม ,การก่อสร้างและภาคครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ของเรารองรับความทุกความต้องการของลูกค้าในแง่ของประสิทธิภาพที่ดีและการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านพัดลม Centrifugal ventilators for industrial Ventilators and fans - industrial Fans for flour mills Fans for equipment transport Fans for glass making Ventilators for cement works High-pressure ventilators for industrial Duct system

ลักษณะการใช้งาน :
• งานระบบดูดฝุ่นและกลิ่น Dust collector & Wet scrubber ระบบกำจัดฝุ่น ไอ กลิ่น (Wet Scrubber System)
• งานห้องพ่นสี ระบบกำจัดฝุ่นด้วย (Dust Collector System)
• งานระบายอากาศภายในอาคาร
• งานเตาเผา / เตาอบ Boiler
• งานเคมี Chemical
• งานโรงสีข้าว Rice mill

Application :
Ventilators and fans
- industrial Fans for flour mills Fans for equipment transport Fans for glass making Ventilators for cement works Helical fans for industrial use High-pressure ventilators for industrial use Centrifugal exhaust fans Centrifugal ventilators for industrial use Ventilating fans for steelworks

Application:
- Chemical Process
- Pharmacy
- Mixing & Packing
- Food Industries
- Metal Manufacturing
- Water treatment

Application :
- Chemical Process
- Pharmacy - Mixing & Packing
- Food Industries
- Cement Industries
- Metal Manufacturing
- Melting
- Wood Industries
- Boiler
- etc.