ปั้มน้ำระบบปรับอากาศ

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้งานร่วมกับระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง ELECTRA EL-CN series

ตัวแทนจำหน่าย ร้านค้าผู้ขายปลีก-ส่งเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง ELECTRA EL-CN series (ELECTRA EL-CN Centrifugal Pumps) กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง ELECTRA pumps รุ่นนี้เหมาะที่จะใช้กับน้ำหรือของเหลวที่สะอาดไม่มีสารกัดกร่อน นิยมใช้ในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ระบบดับเพลิง การเพิ่มแรงดันน้ำ แหล่งจ่ายน้ำส

Pages