ปั้มน้ำระบบปรับอากาศ

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้งานร่วมกับระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง STAC CRX

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำสแต็ค STAC ปั้มน้ำหอยโข่ง Stainless รุ่น CRX - กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำสแต็ค STAC เป็นปั๊มน้ำหอยโข่ง Stainless รุ่น CRX CENTRIFUGAL STAINLESS PUMP - open impeller เสื้อปั้ม ใบพัด เสื้อปิดด้านหลัง และเพลา ทำด้วยสแตนเลส AISI 304 สำหรับเพิ่มแรงดัน ระ

Pages