ลูกลอย (Float Switch) มีโครงสร้างการทำงานอย่างไร

ลูกลอย (Float Switch) มีโครงสร้างการทำงานอย่างไร

ลูกลอย (Float Switch) มีโครงสร้างการทำงานอย่างไร
เราสามารถอธิบายโครงสร้างการทำงานของสวิทซ์ลูกลอยหรือ Float Switch เป็นส่วนต่างๆ ซึ่งจะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนโครงสร้างที่มีความสำคัญในการทำงานมีดังนี้
ลูกลอย (Float) คือ ตัววัดระดับของน้ำ ที่สัมผัสกับน้ำโดยตรง ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป มีลักษณะกลม, แบน หรือลักษณะทรงกระบอกแต่ต้องมีความหนาแน่นที่น้อยกว่าของเหลว เพื่อที่จะทำให้ลูกลอยนั้นสามารถลอยตัวอยู่ได้ เพราะว่าตัวของลูกลอยนั้นสัมผัสกับน้ำโดยตรง จำเป็นต้องมีวัสดุที่สามารถใช้ทำหลากหลายชนิด และขึ้นอยู่กับความทนทานของวัสดุนั้นๆด้วย แต่ถ้าเป็นลูกลอยลักษณะทั่วๆไป มักจะทำจาก PVC (polyvinyl chloride) แต่ส่วนมากแล้วลูกลอยที่ทำมาจาก PP (Polypropylene) จะมีความทนทานมากกว่า และเป็นที่นิยมใช้ ซึ่งนอกจากลูกลอยที่ทำมาจากพลาสติกแล้วยังมีลูกลอยที่ทำมาจากสเตนเลส หรือโลหะประเภทอื่นๆ อีกด้วย

สวิทซ์หน้าคอนแทค Contact Switch คือ เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เป็นสะพานไฟ เพื่อให้วงจรไฟฟ้าทำงานครบวงจร ซึ่งมีทั้งที่บรรจุอยู่ในตัวลูกลอย และติดตั้งภายในก้าน Stem โดยประเภทของ Switch ที่ใช้ในตัวลูกลอย มีใช้กันอยู่ 2 ประเภท คือ

ลูกลอย (Float Switch) มีโครงสร้างการทำงานอย่างไร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-เสนอราคาสินค้า

MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
152/169 Pruksa Ville 67 Moo 13 Soi Petsakeam 91, Petkaseam Rd.,Omnoi Krathumbaen Samutsakorn 74130
MP: +6699-240-4197 II TEL/Fax : +662-408-9335 Line id : me7775
Email : info@moveengineer.com
Website : www.moveengineer.com
Line: @me7775