Blogs

MOVE ENGINEERING จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ปลีก-ส่ง

เราดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับงานระบบระบายอากาศ พัดลม โบล์วเวอร์, ปั๊มน้ำ,งานระบบไฟฟ้า, ในอาคารสำนักงานขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่, อาคารสูง, อพาร์ทเมนต์, โรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ งานของเรามุ่งเน้นคุณภาพของงาน ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและพร้อมพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจของท่าน.