FORAS PUMP

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคาเครื่องสุบน้ำ-ปั๊มน้ำฟอรัส จากประเทศอิตาลี FORAS PUMP from ITALY

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS Pump รุ่นที่จัดจำหน่าย

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS 3F ปั๊มน้ำบาดาล

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำบาดาล FORAS รุ่น 3F submersible water pump ในประเทศไทย (THAILAND) ผลิตจากประเทศอิตาลี

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS รุ่น 3F เป็นเครื่องสุบน้ำ-ปั๊มน้ำบาดาลแนวตั้ง เหมาะสำหรับพื้นที่ที่น้ำมีปริมาณมาก เหมาะกับพืชน้ำและที่อยู่อาศัย เหมาะใช้ในอุตสาหกรรม ระบบอากาศ เหมาะใช้ในงานชลประทาน

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS JXM ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบล่อน้ำได้ด้วยตัวเอง

ตัวแทนจำหน่าย ขายปลีก-ขายส่ง ขายดี​ เช็คราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มหอยโข่งแบบล่อน้ำได้ด้วยตัวเอง FORAS รุ่น JXM self priming centrifugal water pumps ในประเทศไทย (THAILAND) ผลิตจากประเทศอิตาลิ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS รุ่น JXM เป็นเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิดล่อน้ำได้ด้วยตนเอง (Self Priming Water Pumps)

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS PLUS LG​ ปั๊มน้ำสแตนเลสแนวตั้งแบบหลายขั้นตอน

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มสแตนเลสแนวตั้งแบบหลายขั้นตอน FORAS รุ่น PLUS LG vertical stainless steel water pump ในประเทศไทย (THAILAND) ผลิตจากประเทศอิตาลิ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS รุ่น PLUS LG เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดสแตนเลสแนวตั้งแบบหลายขั้นตอน (vertical stainless steel water pumps) เหมาะสำหรับงานการชลประทาน เหมาะสำหรับน้ำดื่ม เหมาะสำหรับอุตสาหก

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS PLUS​ ปั๊มน้ำสแตนเลสแนวนอนแบบหลายขั้นตอน

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มสแตนเลสแนวนอนแบบหลายขั้นตอน FORAS รุ่น PLUS horizontal stainless steel water pump ในประเทศไทย (THAILAND) ผลิตจากประเทศอิตาลิ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS รุ่น PLUS นี้เป็นปั๊มน้ำแบบสแตนเลสแนวนอนแบบหลายขั้นตอน เหมาะสำหรับการชลประทาน เหมาะสำหรับการสูบน้ำ,น้ำดื่ม เหมาะใช้กับเครื่องทำความร้อน เหมาะสำหรับการใช้ทำความสะอาดผ้า

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS SD ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิดใบพัดเดี่ยว

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคา เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มหอยโข่งชนิดใบพัดเดี่ยว FORAS รุ่น SD single impeller centrifugal pwater ในประเทศไทย (THAILAND)

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS รุ่น SD นี้เป้นเครื่องสูบน้ำแบบใบพัดเดี่ยว (Single Impeller) เหมาะสำหรับงานสูบจ่ายน้ำอเนกประสงค์ทั่วไป,​ ระบบน้ำทางการเกษตร​

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊ม FORAS JXF ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบล่อน้ำได้ด้วยตัวเอง

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มหอยโข่งแบบล่อน้ำได้ด้วยตัวเอง FORAS รุ่น JXF self priming centrifugal water pumps ในประเทศไทย ผลิตจากประเทศอิตาลิ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำฟอรัส FORAS รุ่น JXF เป็น ปั๊มหอยโข่งแบบล่อน้ำได้ด้วยตัวเอง (Self-Priming) เหมาะกับงานส่งน้ำขึ้นอาคาร, บ้านพักอาศัย เหมาะกับงานที่ใช้กับระบบน้ำทางการเกษตร เหมาะกับงานสูบจ่ายน้ำ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS SC ปั๊มน้ำหอยโข่งแรงดันสูง

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งแรงดันสูง FORAS รุ่น SC high pressure centrifugal water pump ในประเทศไทย (THAILAND)

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS รุ่น SC เป็นเครื่องสุบน้ำแรงดันสูง (high pressure) เหมาะกับงานที่ต้องการส่งน้ำได้ไกลในปริมาณน้ำมากๆ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊ม FORAS PA ปั๊มน้ำหอยโข่งดูดลึก สามารถล่อน้ำได้ด้วยตัวเอง

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มหอยโข่งดูดลึก สามารถล่อน้ำได้ด้วยตัวเอง FORAS รุ่น PA self-priming centrifugal water pump ในประเทศไทย (THAILAND) ผลิตจากประเทสอิตาลิ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS รุ่น JA เป็นปั๊มน้ำหอยโข่งชนิดดูดลึก สามารถล่อน้ำได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับใช้กับบ่อบาดาล เหมาะสำหนรับอาคาร, บ้านพักอาศัย

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS MN ปั๊มน้ำหอยโข่งอุตสาหกรรมหน้าแปลน

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งอุตสาหกรรมหน้าแปลน FORAS รุ่น MN EN733 flange industrial centrifugal water pump ในประเทสไทย (THAILAND) ผลิตจากประเทศอิตาลิ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS รุ่น MN เป็นเครื่องสูบน้ำอุตสาหกรรม หน้าแปลนมาตรฐาน EN733 เหมาะกับงานส่งน้ำขึ้นอาคาร บ้านพักอาศัย เหมาะกับระบบน้ำทางการเกษตรอุตสาหกรรม เหมาะกับงานสูบจ่า

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS KM ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคา เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว FORAS รุ่น KM single impeller centrifugal water pump ในประเทศไทย (THAILAND) ผลิตจากประเทศอิตาลี

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำฟอรัส FORAS รุ่น KM เหมาะกับงานสูบจ่ายน้ำอเนกประสงค์ทั่วไป ต้องการปริมาณน้ำไม่มาก ส่งสูงปานกลาง เหมาะกับงานใช้ส่งขึ้นอาคาร บ้านพักอาศัย เหมาะกับงานใช้ระบบน้ำทางการเกษตรอุตสาหกร

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS รุ่น JA ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบล่อน้ำได้ด้วยตัวเอง

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มหอยโข่งแบบล่อน้ำได้ด้วยตัวเอง FORAS รุ่น JA self-priming centrifugal water pump จากประเทศอิลาลี

เหมาะงานส่งน้ำขึ้นอาคาร บ้านพักอาศัย เหมาะกับการใช้กับระบบน้ำทางการเกษตร เหมาะกับงานสูบจ่ายน้ำ อเนกประสงค์ทั่วไป

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS KBJ ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ FORAS รุ่น KBJ twin impeller centrifugal water pump ในประเทศไทย (THAILAND) ผลิตจากประเทศอิตาลิ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS รุ่น KBJ นี้เป็นปั๊มน้ำหอยโข่งแบบใบพัดคู่ เหมาะกับงานส่งน้ำขึ้นอาคาร บ้านพักอาศัย เหมาะกับระบบสปริงเกอร์ เหมาะกับงานสูบจ่ายน้ำอเนกประสงค์ทั่วไป

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS SE ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว FORAS รุ่น SE single impeller centrifugal water pump ในประเทศไทย (THAILAND) ผลิตจากประเทศอิตาลิ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS รุ่น SE เป็นปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว เหมาะสำหรับการใช้งานในอาคาร เหมาะสำหรับระบบน้ำทางการเกษตร เหมาะสำหรับระบบสปริงเกิ้ล เหมาะสำหรับงานสูบจ่ายน้ำอเนกประสงค์ทั่วไป

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS MA ปั๊มน้ำส่งน้ำมาก

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS รุ่น MA water pump แรงดันสูงสุด 10 บาร์

เครื่องสุบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS รุ่น MA มีความดันในการส่งน้ำได้มากถึง 10 บาร์ เหมาะกับงานที่ต้องการส่งน้ำมากๆ เหมาะที่จะใช้กับน้ำประปา, การระบายน้ำ เหมาะกับการชลประทาน เหมาะกับอุตสาหกรรมทั่วไป