บริษัท มูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - MOVE ENGINEERING Co., Ltd,.

Serve your Business เราดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับงาน ระบบระบายอากาศ พัดลม โบล์วเวอร์ FAN, BLOWER, CEILING, งานระบบไฟฟ้า, ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ EBARA, LOWARA, STAC, GRUNDFOS, SHINMAYWA, TSURUMI, LEO, FORAS, VENZ, POLO, BESTTANK, MITSUBISHI เป็นตัน มอเตอร์ไฟฟ้า ABB, MULLER, BROOK, HASCON MOTOR ในส่วนของพัดลมระบายอากาศ MOVEENG (บริษัทเป็นผู้ผลิต) ในอาคารสำนักงานขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่, อาคารสูง, อพาร์ทเมนต์, โรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ งานของเรามุ่งเน้นคุณภาพของงาน ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและพร้อมพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจของท่าน.

Centrifugal Fan, Axial Fan, Ceiling Fan
พัดลมโบลว์เวอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม,การผลิตและพัดลมเป่าลมหลายชนิดที่ใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรม ,ภาคเกษตรกรรม,การก่อสร้างและภาคครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์ของเรารองรับความทุกความต้องการของลูกค้าในแง่ของประสิทธิภาพที่ดีและการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านพัดลม

Water pump and motor
เรามีทีมงานบริการติดตั้งปั๊มน้ำ ระบบน้ำ รวมถึงให้คำปรึกษาปัญหาการใช้งานและแก้ปัญหาให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทมีบริการหลังการขาย จากทีมวิศวกรและทีมช่างที่มีความชำนาญ ทางด้านเทคนิคที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งสามารถดูแลสินค้าของท่านตลอดอายุการใช้งาน

ติดต่อบริษัท มูฟเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทรศัพท์ 099-240-4197, 02-408-9335
Email : info@moveengineer.com
Website : www.moveengineer.com
Line: me7775

QR Code