เลือกปั๊มน้ำสำหรับระบบ Sprinkler

เลือกปั๊มน้ำสำหรับระบบ Sprinkler

เลือกปั๊มน้ำสำหรับระบบ Sprinkler

สำหรับระบบน้ำที่ใช้ระบบสปริงเกอร์ สำหรับพื้นที่การเกษตร เช่น แปลงพืชผัก แปลงพืชไร่ ระบบให้น้ำในโรงเรือน สวนผลไม้ สนามกีฬา ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และสวนสาธารณะ และอื่นๆ ทุกระบบนั้นมีการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันไป

เครื่องสูบน้ำจึง เป็นหัวใจในการทำระบบน้ำ โดยมีหน้าที่นำน้ำจากแหล่งน้ำพร้อมเพิ่มแรงดันเข้าในระบบผ่านกรองน้ำ ท่อประธาน ท่อรองประธาน แยกไปท่อกิ่งส่งต่อไปยังหัวจ่ายน้ำ
ดังนั้นเครื่องสูบน้ำมีความสำคัญต่อระบบ จึงต้องทราบข้อมูลในการเลือกปั๊มน้ำที่จะมาใช้กับระบบสปริงเกอร์ เพื่อการใช้น้ำที่พอเพียงต่อทุกพื้นที่

- ต้องทราบพื้นที่ ที่วางระบบสปริงเกอร์ เช่น จำนวนโรง , จำนวนแปลง
- ปริมาณน้ำของสปริงเกอร์ และ จำนวนหัวสปริงเกอร์ที่ใช้
- ขนาดความยาวของท่อที่จะส่งน้ำ
- ท่อเมน หรือท่อประธาน คือท่อที่มาจากปั๊มน้ำ ยาวไปจนถึงพื้นที่ที่ต้องการวางระบบสปริงเกอร์
- ท่อรองประธาน คือ ท่อที่ส่งมาจากท่อเมนเพื่อส่งน้ำเข้าแต่ละพื้นที่
- ท่อกิ่ง คือ ท่อที่ส่งน้ำเข้าหัวสปริงเกอร์ เพื่อทำการรดน้ำแต่ละพื้นที่

กรณียังไม่ทราบว่าจะใช้ท่อขนาด size ไหน ให้ทางผู้จำหน่ายปั๊มน้ำเป็นผู้แนะนำได้ แต่ต้องรู้ขนาดความยาวของท่อและปริมาณน้ำที่ใช้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-เสนอราคาสินค้า

MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
152/169 Pruksa Ville 67 Moo 13 Soi Petsakeam 91, Petkaseam Rd.,Omnoi Krathumbaen Samutsakorn 74130
MP: +6699-240-4197 II TEL/Fax : +662-408-9335 Line id : me7775
Email : info@moveengineer.com
Website : www.moveengineer.com
Line: @me7775