ปั้มน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำคล่ำ

เครื่องสูบน้ำ-ปัีมน้ำ EBARA Right บาดาล

ตัวแทนจำหน่ายปั้มน้ำบาดาล EBARA รุ่น Right (Submersible dirty pumps) โดย MOVE ENGINEERING

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ EBARA รุ่น Right เป็นปั๊มน้ำบาดาล ปั้มจุ่ม ใช้กับน้ำสกปรกที่มีตะกอนเล็กน้อย ขนาดไม่เกิน 35 มิลลิเมตร มักใช้ร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสีย-น้ำทิ้ง, ระบบชลประทาน

Pages