ปั้มน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำคล่ำ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส WB series หอยโข่งใบพัดเดี่ยว-ใบพัดคู่

ตัวแทนจำหน่าย-ผู้จัดจำหน่าย ปั๊มน้ำ-เครื่องสูงน้ำหอยโข่งสแตนเลส WB series หอยโข่งใบพัดเดี่ยว-ใบพัดคู่ ในประเทศไทย

ปั๊มน้ำ ELECTRA รุ่น WB-WB2 series นี้ สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายทั้งใช้ตามบ้านเรือน และอุตสาหกรรมทั่วไป เหมาะในการสูบจ่ายของเหลวชนิดใสที่ไม่มีการกัดกร่อนรุนแรง สามารถใช้กับน้ำที่มีอุณหภูมิสูง

Pages