ปั้มน้ำระบบปรับอากาศ

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้งานร่วมกับระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS 3F ปั๊มน้ำบาดาล

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำบาดาล FORAS รุ่น 3F submersible water pump ในประเทศไทย (THAILAND) ผลิตจากประเทศอิตาลี

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ FORAS รุ่น 3F เป็นเครื่องสุบน้ำ-ปั๊มน้ำบาดาลแนวตั้ง เหมาะสำหรับพื้นที่ที่น้ำมีปริมาณมาก เหมาะกับพืชน้ำและที่อยู่อาศัย เหมาะใช้ในอุตสาหกรรม ระบบอากาศ เหมาะใช้ในงานชลประทาน

Pages