ปั้มน้ำสำหรับสระว่ายน้ำ

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ สำหรับสระว่ายน้ำ (swimming pool waterpumps)

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ GRUNDFOS CR ปั๊มน้ำหลายใบพัด

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำหลายใบพัด GRUNDFOS รุ่น CR (Vertical Multi-stage Pumps) โดย MOVE ENGINEERING

เครื่องสูบน้ำกรุนฟอสต์ Grundfos หลายใบพัด (Multistage pumps) สำหรับเพิ่มแรงดันในการใช้งานต่างๆ ได้มากมาย อาทิ ระบบน้ำที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป, ระบบการล้างและทำความสะอาด, ระบบน้ำทะเล, การสูบจ่ายกรดแล

Pages