ปั้มน้ำอุตสาหกรรม

ปั้มน้ำ-เครื่องสุบน้ำสำหรับระบบอุตสาหกรรม โรงงาน

เครื่องสูบน้ำ-ปั้มน้ำหอยโข่งใบพัดเดียว LOWARA SH ESHS ESHE

เครื่องสูบน้ำ-ปั้มน้ำหอยโข่งใบพัดเดียว LOWARA รุ่น SH ESHS ESHE (Single stage pump - Centrifugal pumps) โดย MOVE ENGINEERING

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำรุ่นนี้มักใช้ร่วมกับน้ำร้อน-น้ำเย็น หรือในระบบปรับอากาศ และสามารถส่ง-ถ่ายน้ำที่มีตะกอนได้ ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ :

Pages