ปั้มน้ำที่พักอาศัย

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำสำหรับที่พักอาศัย ปั้มน้ำบ้าน

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ELECTRA IB CMI Inverter Booster

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่งเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ELECTRA IB CMI Inverter Booster ในประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำ ELECTRA รุ่น IB CMI นี้เป็นปั้มน้ำอัตโนมัติ ควบคุมด้วยระบบเพรสเชอร์สวิทซ์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับที่พักอาศัย รีสอร์ท, ระบบส่งกำลัง, การชลประทาน, งานอุตสาหกรรม, งานบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

Pages