ปั้มน้ำอาคารสูง

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ สำหรับอาคารสูง จัดจำหน่ายโดย บริษัท มูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - Move Engineering Co., Ltd.

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ ELECTRA 1.5 SCM 20​ ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดียว

ปั้มน้ำหอยโข่งใบพัดเดียว ELECTRA รุ่น 1.5 SCM 20 (Electra Single Stage Pumps) โดย MOVE ENGINEERING

เหมาะสำหรับงานสูบน้ำในบ่อ,งานสวน,งานระบบสปริงเกิล, ระบบปะปาในที่พักอาศัย โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

คุณสมบัติ :

Pages