ปั้มน้ำดับเพลิง

ปั้มน้ำ เครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง (Fire Pump)

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง ELECTRA E

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่งเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ-เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ELECTRA รุ่น E (Back Pull Out End Suction Centrifugal Water Pumps DIN24255)

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ ELECTRA รุ่น E นี้เป็นปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง เหมาะที่จะใช้กับน้ำหรือของเหลวที่สะอาด นิยมใช้ในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ระบบดับเพลิง การเกษตรกรรม การชลประทาน การเพิ่มแรงดันน้ำ แหล่งจ่าย

Pages