ปั้มน้ำเคมี

ปั้มน้ำ เครื่องสูบน้ำ สำหรับส่ง-จ่ายสารเคมีที่เป็นของเหลวในภาคอุตสาหกรรม อาทิ โรงงานผลิตยา

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหลายใบพัด GRUNDFOS CR

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำหลายใบพัด GRUNDFOS รุ่น CR (Vertical Multi-stage Pumps) โดย MOVE ENGINEERING

เครื่องสูบน้ำหลายใบพัด (Multistage pumps) สำหรับเพิ่มแรงดันในการใช้งานต่างๆ ได้มากมาย อาทิ ระบบน้ำที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป, ระบบการล้างและทำความสะอาด, ระบบน้ำทะเล, การสูบจ่ายกรดและด่าง, ระบบรีเวิร์ส

Pages