ปั้มน้ำการเกษตร

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตร การชลประทานขนาดเล็ก ไร่ นา สวน สนามหญ้า สนามกอล์ฟ เป้นต้น

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ VA ปั๊มน้ำหอย​โข่งใบพัดเดี่ยว

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่ง เสนอราคาพร้อมบริการหลังการขายเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว VENZ รุ่น VA Single Impeller Centrifugal Electric Water Pumps ในประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ รุ่น VA เป็นเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดดูดลึก พร้อมเจ็ดคู่ (Single Impeller Centrifugal Electric Water Pumps) หมาะสำหรับงานดูดน้ำลึก เช่น บ่อบาดาล

Pages