ปั้มน้ำดับเพลิง

ปั้มน้ำ เครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง (Fire Pump)

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ LEO LKSm126 ปั๊มน้ำใบพัดเฟืองไม่ต้องล่อน้ำ

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่งเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำใบพัดเฟืองไม่ต้องล่อน้ำ LEO LKSm126 (LEO LKSm126 domestic - self-priming peripheral pump) ในประเทศไทย

Domestic - Self-priming Peripheral Pump
เครื่องสูบน้ำ LEO รุ่น LKSm126 เป็นปั๊มน้ำใบพัดเฟืองไม่ต้องล่อน้ำ สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำสะอาด

Pages