ปั้มน้ำดับเพลิง

ปั้มน้ำ เครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง (Fire Pump)

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง ELECTRA STN

เครื่องสูบน้ำ-ปั้มน้ำหอยโข่ง ELECTRA รุ่น STN (Electra Centrifugal Water Pumps) โดย MOVE ENGINEERING

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ELECTRA pumps รุ่นนี้เหมาะที่จะใช้กับน้ำหรือของเหลวที่สะอาดไม่มีสารกัดกร่อน นิยมใช้ในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ระบบดับเพลิง การเพิ่มแรงดันน้ำ แหล่งจ่ายน้ำสะอาด และในโรงงานอุตสาหกรรม

Pages