ปั้มน้ำระบบชลประทาน

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ สำหรับระบบชลประทาน (irrigation)

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ EBARA GS หอยโข่งเพลาเหล็กหล่อ

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่งเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งเพลาเหล็กหล่อ EBARA รุ่น GS (EBARA GS end suction volute pump) ในประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ EBARA รุ่น GS (End Suction Volute Pump) เป็น"ปั๊มน้ำหอยโข่งเพลาลอยเหล็กหล่อ Ebara รุ่น GSแมคคานิคอลซีล(เฉพาะหัวปั๊ม) ผลิตตามมาตรฐาน EN733(DIN 24255) มาตรฐานหน้าแปลนแบบ DIN 16b

Pages