ปั้มน้ำระบบชลประทาน

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ สำหรับระบบชลประทาน (irrigation)

เครื่องสูบ้ำ-ปั๊มน้ำ LOWARA CO ปั๊มหอยโข่งใบพัดเปิด

ตัวแทนจำหน่าย ศูนย์บริการ ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคา สินค้าขายอีเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเปิด LOWARA รุ่น CO (Single stage pumps - Threaded centrifugal pumps with open impeller) โดย MOVE ENGINEERING

ปั้มน้ำ LOWARA รุ่น CO นี้ผลิตจาก Stainless Steel สามารถใช้ส่ง-จ่ายน้ำที่มีตะกอนเล็กน้อยเจือปนอยู่ได้ เหมาะสำหรับธุรกิจดำเนินกิจการเกี่ยวกับน้ำ, ระบบชลประทานและโรงงานอุตสาหกรรม

Pages